بازدید جناب آقای ابوالقاسم مدیر محترم دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قران کریم از خوابگاه های دانشجویی دانشکده علوم قرانی زاهدان
  • 1403/02/11 - 12:51
  • - تعداد بازدید: 301
  • - تعداد بازدیدکننده: 296
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /appsettingFree
بازدید جناب آقای ابوالقاسم مدیر محترم دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قران کریم از خوابگاه های دانشجویی دانشکده علوم قرانی زاهدان

بازدید جناب آقای ابوالقاسم مدیر محترم دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قران کریم از خوابگاه های دانشجویی دانشکده علوم قرانی زاهدان

بازدید جناب آقای ابوالقاسم مدیر محترم دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قران کریم از خوابگاه های دانشجویی دانشکده علوم قرانی زاهدان

به گزارش روابط عمومی جناب آقای ابوالقاسم ولوجردی مدیر محترم دانشجویی دانشگاه علوم و نعارف قران کریم از خوابگاه های دانشجویی خواهران و برادران  دانشکده علوم قرآنی زاهدان بازدید نمودند . در این بازدید که مدیر توسعه مدیریت و منابع   و همچنین کارشناس دانشجویی دانشکده حضور داشتند ایشان با دانشجویان در زمینه امکانات و مشکلات خوابگاه به گفتگو پرداختند و صحبت های دانشجویان در خصوص برخی مشکلات و کمبود ها را استماع کردند و پیشنهاداتی از طرف دانشجویان در جهت رفع مشکلات و کمبودها ارائه گردید که ایشان قول دادند که در برگشت به دانشگاه تا رفع کامل پی گری نمایند .همچنین مدیر دانشجویی دانشگاه از قسمت های مختلف مربوط به حوزه دانشجویی نظیر آشپزخانه و سلف سرویس و امکانات ورزشی نیز بازدی بعمل آوردند.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 867
کلمات کلیدی
مدیر سایت زاهدان
خبرنگار

مدیر سایت زاهدان

تصاویر