معرفی کارکنان دانشکده زاهدان

عیسی ملاشاهی زارع رییس دانشکده       

روح الله ناظمی معاون آموزشی و پژوهشی 

حسن فیوضی مدیر توسعه منابع و پشتیبانی 

ملک فهرجی کارشناس دانشجویی             

روابط عمومی ،دفتر ریاست و دبیرخانه

سید سلمان حیدری کارشناس فناوری      

اطلاعات و حراست

عباس قربانزاده کارشناس                    

پژوهش و کتابخانه

رمضان عالی کارشناس پشتیبانی     

فاطمه احمدی مقدم                    

کارشناس فرهنگی

مرتضی فراز شهرکی                   

کاردان خدمات اداری 1

موسی غلامی                           

کاردان خدمات اداری 2         

احمد علی سالارزایی             

حفاظت فیزیکی و سرایدار       

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.