چند رسانه ایی .
لیست اخبار صفحه :1
دیدار ریاست ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، مدیر توسعه منابع و پشتیبانی و مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان
دیدار ریاست ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، مدیر توسعه منابع و پشتیبانی و مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده با مدیر کل او

دیدار ریاست ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، مدیر توسعه منابع و پشتیبانی و مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان

دیدار ریاست، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر گروه های آموزشی، مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی، مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده علوم قرآنی زاهدان با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سیستان و بلوچستان

برگزاری محفل انس با قرآن کریم

برگزاری محفل انس با قرآن کریم

به مناسبت دهه کر امت و میلاد حضرت امام رضا (ع) محفل انس با قرآن با همکاری نمایدنگی استان قدس رضوی در استان در دانشکده علوم قرآنی زاهدان برگزار گردید.

جلسه ریاست دانشکده علوم قرآنی زاهدان  آقای دکتر ملاشاهی زارع با آقای مهندس میرشکار مدیر عامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

جلسه ریاست دانشکده علوم قرآنی زاهدان آقای دکتر ملاشاهی زارع با آقای مهندس میرشکار مدیر عامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

در این جلسه که با حضور مدیر عامل شرکت گاز استان آقای مهندس میرشکار، ریاست گاز شهرستان زاهدان جناب آقای مهندس عطایی، سرکار خانم نارویی کارشناس امور اداری شرکت گاز استان و برخی از کارشناسان شرکت گاز استان به همراه دکتر ملاشاهی زارع ریاست و آقای حسن فیوضی مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی دانشکده برگزار گردید